Je holokaust klamstvom? Nie je.


Reakcia na článok Mariána Magáta na jeho blogu (http://marianmagat.blogspot.sk/2015/06/normal-0-21-false-false-false-sk-x-none.html)

laughing jew

Takto sa teší každý Žid v Izraeli, keď sprostí goyimovia veria holohoaxu

Už dlho sa potýkam pri mojej púti internetom s popieraním holokaustu. Nakoľko to na slovenskej blogosfére len kvitne konšpiračnými teóriami vo všeobecnosti a ich autori sa spoliehajú na nevedomosť svojich čitateľov, zaznamenávajú aj patričný úspech. Veď predsa naše životy sú perfektne riadené zlými Židmi zo sionistického Izraela a jediná panacea je demaskovať ich na každom blogu a fóre na ktoré sa dá prihlásiť. Ako inak tento biľag dostať na nohy?
Niektoré články ohľadom ehm.. “švindelkaustu” sú vtipné, niektoré sa snažia budiť seriózny “hardcore” vedecký dojem, ďalšie zasa hrajú na city. Tak či onak, sú plné žvástov a demagógii, ktoré sa nedajú čítať pokiaľ, samozrejme, už vopred nemáte vypracovaný názor who’s the bad guy in the room. Ale k veci, moslim Marián nám má čosi na srdci, poďme pekne za radom:


Je Elie Wiesel klamár?

Slovo holokaust sa používa ako termín pre vyvraždenie asi 6 000 000 židov v koncentračných táboroch. Autorom tohto termínu je údajne Elie Wiesel, nositeľ Nobelovej ceny mieru a pochádza z roku 1958. Elie je však čistý klamár, pretože tento pojem bol známy už v roku 1919, kedy židia písali vo svojom periodiku „The American Hebrew“ , že v nešpecifikovanej oblasti na východe Európy sa vyvraždilo 6 000 000 židovských žien, mužov a detí. Vtedy sa mediálna masáž vyhla účinkom, keďže toto periodikum čítalo len obmedzená skupina ľudí.


Slovo holokaust pochádza z gréčtiny (holocaustos) a znamená “zhorená obeť”, ťažko môže byť jeho autorom pán Wiesel (napriek tomu čo tvrdí naša slovenská wikipedia), keďže nepredpokladám, že žil v antickom grécku. Slovo prvý krát nachádzame v gréckej biblii, odvtedy bolo použité niekoľkokrát, snažiac sa vystihnúť rôzne udalosti, väčšinou spojené s katastrofami a ohňom (čo je kvôli významu daného slova asi pochopiteľné).
Pár príkladov, kedy bolo to slovo použité (nechcelo sa mi prekladať názvy zo zdroja):
The Young Turks and the Truth about the Holocaust at Adna (1913 — massacre of Armenians in 1909.)The Holocaust and Other Poems (1914 — “Holocaust” in this title refers to the San Francisco earthquake and fire.)The Holocaust in Minnesota (1918 — great forest fire.)

Fire from Holocaust to Beneficence: the Romance of Aryano and Semita (1918 — “Holocaust” refers to a volcanic eruption; Aryano tames fire.)

The Holocaust: Italy’s Struggle with the Hapsburg (1919 — the oppression of Italy in the 1800s, suffering and dying patriots.)

The Last Ditch: … the Minnesota holocaust … (1920 — drainage and irrigation law, inequalities, the destruction of water resources.)

The Holocaust (1922 — poem in memory of the Armenian massacres.)

The Smyrna Holocaust (1923 — destruction of Christian neighborhoods by arson; the massacre of Armenians.)

Holocaust Poems (1944 — World War II’s effects on England and the English.)

atď..
Ergo, pojem bol známy predtým a bol používaný predtým. Nikto tu teda neklame, len sa jedná o nie veľmi známu vec (pokiaľ nie ste historik ofc). Pán Magát sa ďalej snaží implikovať, že v roku 1919 kedy sa tento pojem (znova) použil v inej súvislosti, jedná sa o dôkaz o Židovskom sprisahaní. Problém ale nastáva keď si uvedomíme, že článok nikde nespomína vraždenie Židov (napriek tomu čo tvrdí pán Magát vo svojom blogu), ale iba ich zlú situáciu a hladovanie po prvej sv. vojne (ktorú vtedy malo viacej etník). Európa celkovo bola v “trošku” dezolátnom stave po oboch vojnách, preto tomu artiklu nikto nevenoval špeciálnu pozornosť, hlad a bieda bola normálnymi v mnohých regiónoch.


Akcia Reinhard a výpoveď Simona Wiesenthala

Akcia Reinhard bolo plánované vyvražďovanie Židov, prijaté v januári 1942. Wiesenthal okrem toho, že bohatol na prednáškach o utrpení svojho národa(za prednášky si pýtal tisíce, v niektorých prípadoch desaťtisíce dolárov) uviedol, že sa mu podarilo ujsť v roku 1943 tesne pred tým, ako sa začalo s vyvražďovaním , teda vyše roka po tom, ako sa plán Reinhard sputil???????? Ako je možné, že medzi jeho výpoveďou a akciou Reinhard je taký veľký časový rozdiel? Nemal by byť vtedy už mŕtvy? Buď akcia Renhard neexistovala a bol to podvrh, alebo Wiesenthal klame a bohatol na vymyslených príbehoch ako Anna Franková, ktorej bolo dokázané, že denníky písala až dlho po vojne a to ešte guličkovým perom(v tej dobe neexistovali guličkové perá). Ale zasa nepopierajme zbytočne, keďže zákon nám zakazuje nad týmto premýšľať. Radšej hľadajme logické vysvetlenie. Wiesenthal(budúci boháč) bol umiestnený v Ľvove a teda trvalo skoro dva roky, kým sa príkaz dostal tak ďaleko a teda tábor, kde bol Wiesenthal umiestnený nezastihol a preto prežil. Je to úplne logické, predsa len Ľvov je dosť ďaleko, no nie?

 


Bohatnúť na prednáškach sa nepatrí. Oveľa lepší spôsob nadobudnutia bohatstva je popieranie histórie a nazývanie sa revizionistom (pritom ste len tryhard popierač holokaustu, bez titulu, bez vedomostí, ale to nevadí, vedecká obec je beztak zmanipulovaná sionistami 🙂 hlavne neaplikovať skepticizmus na vlastný bullshit).
Wiesenthal bol podľa výpovede v Janowskom koncentračnom tábore.Ten nebol vopred určený na likvidáciu Židov (1941), ale na prácu. Židia v ňom začali byť likvidovaní v lete 1942 (nie splynovaní, ale zastrelení v roklinách “Piaski”), alebo boli deportovaní inde. Tí ktorí mohli pracovať boli ušetrení a zostali v tábore, ktorý slúžil presne na to, na čo bol postavený (prácu). V roku 1943 bol tábor zničený nacistami. Pán Magát je historický analfabet keď si myslí, že operácia Reinhard bola univerzálne aplikvoaná na úplne všetkých Židov. Z rovnakého dôvodu prežil 42. rok aj Rudolf Vrba, alebo Weltzer. Proste Židia čo boli užitoční. Priame dôkazy o existencii operácie Reinhard máme napr. v podobe Hoflovho telegramuWiesenthal by teda vôbec nemusel existovať a aj tak by sme o nej vedeli. To že Anna Franková písala svoje denníky guličkovým perom, alebo po vojne bolo naopak vyvrátené Holandským Forenzným Inštitútom.

WelcomeToFail

Town of Marian Magát


Červený kríž riadia nacisti

Červený kríž neskôr robil sčítavanie mŕtvych vo všetkých táborov. Nenašli ani zmienku po splynovaní a celkový počet mŕtvych narástol na necelých 272 000 obetí, nie 6 000 000. Je tu iba jedno logické vysvetlenie…červený kríž ovládli nacisti a všetku dokumentáciu spálili

 


Zdroj je misinterpretáciou. Dokument, ktorý môžme vidieť v blogu bol vypracovaný a poslaný od International Tracing Service červenému krížu. Pojednáva v ňom iba o registrovaných úmrtiach z dokumentácii koncentračných táborov, ktoré našli v čase keď boli už zavreté, nie súčet celkových obetí (k plynovým komorám sa v dokumente nevyjadrili). Ako by aj mohli, keď červený kríž nemal počas vojny prístup do koncentračných táborov a nacisti zničili takmer všetku dokumentáciu?
Mimochodom… z nejakého dôvodu je 272 000 obetí pre popieračov ok cifra. Hm…


Tabuľky, ktoré dokazujú, že Židia sú majstri reprodukcie

Okrem klamstiev červeného kríža a pomalej pošty Nemcov smerom na Ľvov tu máme i tabuľky počtov Židov v celosvetovom sčítavaní. Pred vojnou v roku 1938 je ich počet 15 748 091 a po vojne v roku 1948 je ich počet 15 753 638, 6 000 000 chýba a je tu nárast populácie oproti roku 1938 napriek holokaustu. Ale to nie je dôkaz o tom, že ich 6 000 000 nezahynulo. Je tu jednoduché vysvetlenie, židia sú majstri v reprodukcii.

 


Cifry z blogu pochádzajú z kníh “World Almanac”, ktoré vychádzajú s každoročnými aktualizáciami o svete od roku 1868. Je to kniha bežných faktov a štatistík o ktoré sa často opierajú aj naozaj seriózne publikácie atď.. čiže je to v poriadku použiť ho ako zdroj. Čo si však autor (nech už to bol ktokoľvek, kto s týmto prvý vyšiel na povrch) neuvedomil, alebo ak teda nechcel rovno zavádzať je fakt, že World Almanac nerobil každoročný súčet obyvateľstva. Konkrétne v rokoch 1938-1948 sa nerobil žiaden prieskum ohľadom počtu Židov (žiaden update), ale použili sa staré dáta – teda posledného súčtu, ktorý bol v roku 1938 (s malými korekčnými úpravami – ktoré sú normálne). Aktualizácia v tejto otázke prišla až o rok na to v roku 1949, kde podľa rovnakého knižného zdroja je už Židov 11,266,600. Hm… 
Čo sa stalo medzi 1948-1949 rokom 4,5 miliónom Židom už z nejakého dôvodu popierači neuvádzajú. Možnože sa len rozhodli skryť pred zlými demografmi.


Dosť bolo o chvále židov, pochváľme i Nemcov

Nemci boli ľudia, ktorí popierali zákony fyziky. Dvere do plynovej komory pred smrteľným kyanovodíkom nemuseli nijako izolovať, stačili netesné drevené dvere. Kyanovodík je dokonca ľahší ako vzduch a na jeho tlačenie k zemi je veľmi dôležitá ventilácia, ktorá však v táboroch smrti v plynových komorách chýba. Takže Nemci nie lenže dokázali udržať plyn vysoko výbušný a jedovatý plyn za drevenými dverami, ale presvedčili ho, prípadne mu dali vlastnosti, ktoré ho robili ťažším ako vzduch. Skrátka machri, to sa im musí nechať. Na obrázku porovnanie dverí v plynovej komere v Osvienčime a v USA.

 


Je vtipné ako veľkí revizionistickí znalci histórie dodnes za tých 70 rokov nepochopili jednoduchý fakt, že skoro všetky pôvodné koncentračné tábory, boli počas vojny zničené (resp. plynové komory s krematóriami v nich) a tie ktoré môžme vidieť stáť dnes sú do značnej miery prestavané a slúžia iba ako múzejná kulisa, nie ako realistická replika. Ukazovať fotky z povojnového prestavaného Osvienčimu (ktorého krematóriá a plynové komory bol zničené niekedy ku koncu roka 1944 až januára 1945) s vierou že to niečo dokazuje má za efekt jedine to, že týchto ľudí považujeme za ešte salbomyseľnejších.
Pripomína mi to iný múzejný hype – konkrétne popkultúrnu myšlienku červeného telefónu (postavená “horúca linka” medzi Moskvou a Washingtonom po incidente s raketami na Kube), ktorá sa ujala až po tom čo bol červený telefónik vystavený v Jimmy Carterovom múzeu. V skutočnosti však žiaden červený telefón neexistoval, a nebola to dokonca ani telefónna linka, ale tzv. ďalekopis (pozdejšie fax).

red phone

Tu vidíte “červený telefón” v múzeu. Keďže takto hotlinka medzi USA a USSR v realite nevyzerala, logicky to znamená, že žiadna nikdy neexistovala. Holt, bezchybná revizionistická logika.

Anyway… moving on. Toto je strata času detailnejšie rozoberať.


Prvá fotka pri oslobodení Osvienčimu

Fotka vznikla pri oslobodení Osvienčimu. Vpredu vidíme Židov, ktorí sú teplo naobliekaný a netrpia podvýživou. Podvyživený sú vzadu a nie je ich vidno. Asi nejaký iný gang, prípadne nováčikovia, ktorí nestihli schudnúť.

 


Všade zima, iba na Osvienčimskom dvore teplo

Jeden nemecký historik si dovolil prísť s neuveriteľnou lžou. Poukázal na to, že pri údajných záberoch z Osvienčimu sedia väzni na slnku iba v nohaviciach, pri tom tábor bol oslobodený v januári, v tuhých mrazoch a teda sa nemohlo jednať o Židov, ale nemeckých vojakov v americkom zajatí. Aká nehorázna lož! Tento historik zašiel príliš ďaleko. Podľa všetkého sa jednalo o nejaký jav alebo náladu počasie a na pár hodín, či dní vyšlo slnko a príjemne hrialo

 


Ach fotky, fotky, čo by si bez Vás revizionisti počali? Najlepšie na tom celom je tá postupnosť od nášho moslimského konvertitu. Na prvej fotke sa vysmieva z neprítomnosti vyhladovaných Židov, ale hneď na druhej je jasne odfotený polokostlivec. V podstate ja tu ani nemusím byť, popierači si vyvrátia vlastné bludy aj sami, stačí ich nechať rozprávať.
Druhá fotka naviac nie je ani z Osvienčimu, ale z Ebensee a bola odfotená v máji. :/


Komíny bez dymu

Výpovede svedkov, ktorí tvrdili, že sa non stop spaľovalo a z táboru neustále stúpal dym z komínov nie žiaľ nikde zdokumentovaný. Letecké snímky spojencov ani na jednom nepreukázali dym s komínov. Na to existuje jednoduché vysvetlenie. Fotoaparáty v lietadlách boli nanajvýš nekvalitné a okrem detailných záberov, ktoré dokázali odfotiť sa dym odfotiť nedal. Technika ešte asi nebola na takom stupni vývoja, aby zo vzduchu odfotili dym

 


Fotky dymu zo spaľovania môžme vidieť v podrobnej analýze tohto argumentu na tejto stránke.


Poprel Norinbergský proces holokaust?

Pri procesoch v Norinbergu sa vytiahol zaujímavý dokument. Podľa dokumentu boli dňa 28. decembra 1942 rozposlané do táborov rozkazy, aby sa pre vysokú úmrtnosť väzňov zlepšila lekárska starostlivosť. Plán Reinhard bol však prijatý skoro rok späť, v januári 1942. Tu sa zasa naskytuje otázka, čiu plán Reinhard nebol podvod, keďže rozkaz znie jasne, znížiť úmrtnosť a zvýšiť lekársku starostlivosť. Tu zasa nachádzame logické vysvetlenie, chceli ich udržať pri živote, aby mali väčšiu radosť pri ich likvidácií. Ako vidíte, všetko má hlavu aj pätu.

 


ffs

Moja reakcia keď sa internetový trotel snaží hrať na vedca alebo znalca histórie

Ako som spomenul predtým, operácia Reinhard nebola celoplošná, tí Židia ktorí boli schopní pracovať v táboroch, mali pracovať – ergo nemali umrieť, resp. pokiaľ toho boli schopní. Dokument (predpokladám, že od Glucksa) káže znížiť vysokú mortalitu väzňov dôsledkom chorôb, nekáže “ušetriť Židov”. Opäť nevidím dôvod to špeciálne rozoberať, keďže to nič nevyvracia, skôr len potvrdzuje čo už dávno vieme. V koncentračných táboroch umierali ľudia. Či už z prepracovania, na choroby, alebo splynovaním – je to v konečnom dôsledku jedno, pointou je že umierali a tento dokument to len potvrdzuje. Takže si milí revizionisti zoberte konečne svoj bag of fail a venujte sa konečne niečomu produktívnejšiemu než hejtovaniu Židov a vymýšľaniu alternatívnych histórii.

5 komentárov


 • treble // // Odpovedať

  Ale veď tie tvoje reči sú tiež typu vopred vypracovaného názoru “who’s the bad guy in the room”. Pointov s “6 milónmi židov” v novinách je mnohopočetné opakované použitie tejto frázy v minulosti, špecificky v spojitosti s židmi, s tým, že posledných 6 miliónov je len jej propagandistickým pokračovaním, nie overiteľným faktom. Ďalej som nie celkom pochopil tú narážku na bohatnutie na revizionizme, čo je samozrejme nezmysel a 272 tisíc nie je ok cifra, hlavne pre tých čo veria v 6 miliónov. Mimochodom nejaký almanach by naozaj nemal byť smerodatný a len ilustruje možnosti manipulácie s číslami, tiež ale ani 4,5 milióna sa nerovná 6 miliónom. Za najslabší protiargument zrejme ale považujem tvoje odignorovanie zložitejšieho problému “plynových komôr” a krematórií svojím “jednoduchým faktom” o ich skoro úplnom zničení. Za prvé je tam to “skoro”, za druhé často komplikujú oficálnu verziu samotné výpovede o údajnom fungovaní týchto zariadení od internovaných a za tretie sú tu otázky čisto technického rázu.

  Jedno treba uznať, Magátov članok bol napísaný veľmi zjednodušenou formou a tým len otvára priestor aj reakciám podobného razenia.

  • Rozumný Pánko // // Odpovedať

   Zdravím,

   Popravde, dlho som zastával identický názor kto je zloduch v miestnosti ako pán Magát, papal som pekne veci tak ako mi revizionisti typu Irving a spol. podsúvali. To trvalo len do času kým som si fakty nezačal overovať sám a teraz som, dá sa povedať, na presne opačnej strane barikády (niekoľkoročné štúdium spravilo svoje). Takže jasné, že moje reči budú aj tak dimenzované keď budem vyvracať popieračské mýty. Keď to niekomu vadí, tak to ma mrzí, ale ja svoj štýl písania nezmením.

   Nerozumiem tejto logike. Keď sa v minulosti v jednom novinovom článku použije slovo holokaust (čo sa v tomto období používalo často – viz. príklady) a zhodou náhod je tam aj cifra 6 miliónov, ako to podkopáva fakty holokaustu počas 2. sv. vojny? Pretože tam sa veškerá podobnosť končí. Článok je o hladovaní a prosbe o pomoc, nie vyvražďovaní, nie je tam dokonca spomenuté ani Nemecko, či tábory.
   Akože chápem, že pre niekoho je tento artikel voda na mlyn ako “dôkaz” Židovského sprisahania ktoré sa tiahne dejinami (hlavne potom čo si prečíta protokoly), ale nám ostatným to nestačí. Skôr to berieme len ako ojedinelú kuriozitu.

   Čo sa týka bohatnutia na revizionizme. Pravda, nejedná sa síce o multimilionárov, ale nebudťe naivný, fakt si myslíte, že im to finančne neprispelo keď títo jedinci konečne vydali svoje diela kde popierajú holokaust? Tieto knihy sa predávajú po tisícoch po celom svete (tam kde ich predaj nie je zakázaný samozrejme). Určite sa nejaké to euro dokotúľalo ich smerom, hlavne keď sa jedná o nedostatkový tovar a dopyt po tejto literatúre je veľký. Hlavne určitou ideologicky orientovanou skupinou.

   Údaje z Almanacu vytiahli do boja prví revizionisti, takže smerujte kritiku o smerodatnosti tam, nie u mňa. Ja len reagujem.
   4,5 milióna sa nerovná 6. Správne. Ale 6 miliónov v skutočnosti nie je aj tak oficiálna cifra, ale iba zaokrúhlená z cifry 5,7 milióna.
   Rok na to bol počet v Almanacu doplnený a vznikol rozdiel 5,3 milióna za toto obdobie + cifry sú aj tak len približné, čím varuje aj samotný Almanac. 5,3 mil a 5,7 mil sú už dosť blízke čísla nemyslíte? Opäť sa teda pýtam, kde zmizli títo ľudia? Alebo sa revizionisti vykašlú na zdroj hneď potom keď zistia že sa im už údaje z neho nehodia do ich vopred vykonštruovaného svetonázoru? Zisťujem teda, že zdroje sú pre týchto ľudí silne tendenčnou záležitosťou a nie objektívnou.

   Ad komory:
   Ja som nerobil komplexnú analýzu celej problematiky (čo sa ani nedá v jednom blogočlánku), ale reagoval som na konkrétne veci z blogu Magáta, kde sa porovnávali tak akurát 2 fotky. Nebojte sa, bude aj vecný debunking veľkých revizionistov a ich “najsilnejších argumentov”. Kľudne aj tie akože “hardcore” technické veci.

   Za prvé slovo “skoro” je tam pred “všetkými koncentračnými tábormi” nie plynovými komorami. Konkrétne osvienčimské plynové komory a krematória o ktorých je v článku reč boli zničené úplne, len tábor nebol. Prestavané boli až po vojne, ale to som jasne spomenul.

   Za druhé nikto nič nekomplikuje, len sa klame a zavádza laickej verejnosti od revizionistov.

   Za tretie, to že sú to technické otázky je irelevantné, pretože technické otázky boli adresované inými technikmi v obore a závery revizionistov boli rýchlo vyvrátené.

   Magát je samozrejme len kvapka v mori, holokaust sa popiera na dennom (internetovom) poriadku. Principiálne sa však odniekiaľ začať musí keď idete dávať veci na pravú mieru, tak som začal uňho. Nothing personal 😉

 • Ctihodny obcan // // Odpovedať

  World Almanac, 1925, pg. 752 — 15,630,000, “In 1925 a census of Palestine gave a total of 115,151 Jews”

  World Almanac, 1929, pg. 727 — 15,630,000

  National Council of Churches 1930 — 15,600 ,000

  March 24, 1933, jewish newspaper Daily Express — 14,000,000 jews worldwide

  World Almanac, 1933, pg. 419 — 15,316,359, [“The estimate for Jews in the above table is for 1933, and is by the American Jewish Committee”

  World Almanac, 1936, pg. 748 — world jewish population = 15,753,633

  World Almanac, 1938, pg. 510 — world jewish population = 15,748,091, with 240,000 in Germany

  American Jewish Committee Bureau of the Synagogue Council, 1939 — 15,600,000

  World Almanac, 1940, pg. 129: World Jewish Population — 15,319,359

  World Almanac, 1941, pg. 510: World Jewish Population — 15,748,091

  World Almanac, 1942, pg. 849: World Jewish Population — 15,192,089 (“Jews include Jews by race not necessarily by religion”)

  World Almanac USA, 1947, pg. 748: World Jewish Population — 15,690,000

  World Almanac, 1949, pg. 289: World Jewish Population — 15,713,638

  Statistical Handbook of Council of Churches USA 1951 — 15,300,000

  Encyclopedia Britannica’s 1955 Book of the Year — 11,627,450, “Jewish figures include all Jews whether members of a synagogue or not”

  World Almanac, US News & World Report, 1983 population of jews — 16,820,850

  World Almanac, 1996, pg. 646: World Jewish Population — 14,117,000

  World Almanac & Book of Facts, 1989: World Jewish Population –18,080,000

  World Almanac & Book of Facts, 2001: World Jewish Population — 13,200,000

  • Rozumný Pánko // // Odpovedať

   Myslím, že cifra z roku 1949 je nesprávna.
   K rokom pred 1948 sme sa vyjadrili a cifry nepodliehali aktualizácii dát v tejto otázke.

 • edmon dantes // // Odpovedať

  mám kamaráta, ktorý hovorieva , ked sa niekomu niečo velmi nepodarí…” tak ty si aký kokot moj zlatý”. neuveritelná tupota, pokial ti je viac rokov než 12 , utekaj rýchlo k doktorovi lebo toto už je patologická stupidita. vraj rozumný pánko….normálny blb…by the way nothing personal…yahwallah akbarshalom

Odpovedať